close
Explore

Emoční inteligence

Jak řekl vedoucí výzkumu jedné celosvětové firmy zabývající se hledáním vedoucích pracovníků: „Výkonní ředitelé se přijímají pro svůj intelekt a obchodní zkušenosti a propouštějí pro nedostatek emoční inteligence.“ O tom, že emoční inteligence může být důležitější než IQ píše ve své knize Emoční inteligence Daniel Goleman.

Aristotelova výzva

Každý se může rozzlobit – to je snadné. Avšak rozzlobit se na toho pravého člověka, tou pravou mírou, v ten pravý čas, z toho pravého důvodu a tím pravým způsobem – to už tak snadné není.

Aristoteles, Etika Níkomachova

Význam emoční inteligence, známé také pod zkratkou EQ, je především v propojení našeho charakteru, morálního instinktu a citu. Jak je možné, že někteří vysoce inteligentní lidé v životě z jednoho zklamání do druhého, zatímco lidem s nižším IQ se vede až překvapivě dobře? Odpověď lze hledat ve schopnostech EQ. Ne každý se dokáže ovládat, vytrvat a motivovat sám sebe. Bez schopnosti ovládat vlastní pohnutky v sobě nelze rozvinout vůli ani charakter.

Proč se řídíme emocemi?

Daniel Goleman věří, že moderní společnost zašla zdůrazňováním hodnoty čistého rozumu (IQ) v lidském životě příliš daleko. Všichni víme, že když převládnou emoce, inteligence toho mnoho nezmůže.

Během evoluce, kdy se naše citové reakce vytvářely, byly životní podmínky nepochybně drsnější, než jaké jsou teď. Díky tomuto tlaku přírody byla pohotovost našich citových reakcí důležitá pro přežití. (Například pokud se hněváme, uvolňuje se v našem těle dostatek energie pro boj.) Díky pokroku lidstva nám již nehrozí tolik nebezpečí a zmizel tak i pozitivní význam velké části našeho emočního repertoáru.

V jistém smyslu máme dva druhy myšlení a dva odlišné druhy inteligence emoční a racionální. To, jak jsme v životě úspěšní záleží na obou. Pokud spolupracují dobře, emoční inteligence vzrůstá, stejně jako intelektuální schopnosti. Cílem tedy není emoce potlačit, jak si spousta lidí myslí, ale pochopit, jak je používat inteligentně.

Hloupý chytrý

Je veřejným tajemstvím, že na základě známek ve škole nelze spolehlivě předpovědět úspěch v životě. Po ukončení studia nemusí být premiant třídy tím, kdo bude mít nejlepší práci. Kromě IQ totiž záleží také na tom, jaké má člověk štěstí a zda se dokáže motivovat nevzdávat se, hned jak narazí na první překážku a ani v těžkých chvílích neztrácet naději. Přesto se naše školství i kultura soustřeďují téměř výhradně na IQ. Lidé s rozvinutou EQ jsou přitom v životě častěji spokojení a dosáhnou toho, co chtějí.

Přečtete si také: Jak si naklonit někoho, kdo vás nemá rád

Jak se pozná vysoké EQ

Na rozdíl od známého IQ testování, doposud neexistuje žádný test určující výšku emoční inteligence. Možná se ho ani nedočkáme. Existují však vlastnosti, které mají lidé s vysokým EQ společné.

„Emočně chytří lidé často tráví čas ve společnosti, nejsou ustrašení a nemají sklony k ustaranému neplodnému přemítání. Také dokáží nést odpovědnost, jsou spokojeni sami se sebou a ve vztazích k jiným lidem jsou nesobečtí a soucitní.“

To je jen výčet několika charakteristik, díky kterým lze získat představu, co je znakem emoční inteligence.

Odolat citovým výkyvům

„Zlé časy, stejně jako dobré, jsou kořením života.“ Negativním pocitům se není třeba vyhýbat, abychom mohli být spokojeni. Podstatné je špatné nálady příliš neprožívat.

Naučit se se zvládat svoje emoce je zaměstnání na plný úvazek. Nejsme sice schopni ovlivnit, kdy nás silná emoce přemůže, ani jaká to bude. Můžeme však do jisté míry ovlivnit, jak dlouho bude tato emoce trvat.

Klíčové je zvládnout se ze „zaplavení“ emocemi rychle vzpamatovat. Při citovém rozrušení dochází k narušení schopnosti jasně myslet, naslouchat a vyjadřovat se. Proto je snaha o uklidnění důležitým krokem, bez nějž nelze problémy vyřešit.

Citace: GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6.

Kam dál: Neporovnávejte se s ostatními 


Máš ještě hlad? Čerstvé menu najdeš na Facebooku. 👍

Tags : emoceemoční inteligenceEQIQ

Leave a Response